Tìm thấy 127 thủ tục

Toàn trình
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Toàn trình
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Toàn trình
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Toàn trình
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
Toàn trình
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Toàn trình
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Toàn trình
Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc
Toàn trình
Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới
Toàn trình
Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS
Toàn trình
Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia
Toàn trình
Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
Toàn trình
Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia
Toàn trình
Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
Toàn trình
Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc
...