Tìm thấy 127 thủ tục

Toàn trình
Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
Toàn trình
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố
Toàn trình
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ
Toàn trình
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện
Toàn trình
Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
Một phần (Trực tuyến)
Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Công bố đóng khu neo đậu
Toàn trình
Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng
Toàn trình
Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
...