Tìm thấy 84 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
26. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
2
47. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
3
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
4
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
5
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
6
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
7
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lậpphân hiệu trường trung cấp)
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
8
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
9
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
10
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
11
Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
12
Thủ tục Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
13
Thủ tục bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
14
Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
15
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo