Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278933

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Cai Lậy
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

Loading...