Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế

Loading...