Tìm thấy 1993 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Toàn trình
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Một phần (Trực tuyến)
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Toàn trình
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. acb
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Toàn trình
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Toàn trình
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Toàn trình
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Toàn trình
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận khu vực biển
Loading...