Mức độ 4  Cấp phép khai thác nghêu giống tự nhiên, nghêu thương phẩm

Ký hiệu thủ tục: T-TGG-286549-TT
Lượt xem: 620
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã nơi có sân nghêu
Lĩnh vực Thủy sản
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Văn bản chấp thuận


Lệ phí


0


Phí
Căn cứ pháp lý

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã nơi có sân nghêu.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết Giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân;

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, cá nhân thực hiện lại cho kịp thời và đúng quy định.

- Trường hợp không cho phép khai thác, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban nhân dân xã phải có thông báo cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã nơi có sân nghêu theo các bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Giấy hẹn thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết nghỉ).

- Đơn đề nghi hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên (mẫu số 2)

File mẫu:

  • Đơn đề nghi hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên (mẫu số 2) Tải về

Không