Mức độ 4  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Ký hiệu thủ tục: BTT-TGG-282387
Lượt xem: 36
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lĩnh vực Xuất Bản
Cách thức thực hiện

-        Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

-        Qua hệ thống bưu chính.

 

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết


05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Không có


Lệ phí


không có:


Phí


không có :


Căn cứ pháp lýNghị định 25/2018/NĐ-CP

Thông tư 03/2015/TT-BTTTT

Nghị định 60/2014/NĐ-CP 

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

File mẫu:

  • Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (M16-TT03/2015/TT-BTTTT) Tải về

không