Mức độ 4  Cấp giấy đi đường cá nhân

Ký hiệu thủ tục: CAP_GIAY_DI_DUONG
Lượt xem: 49
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp giấy đi đường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


không


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lý

VB số 5391/UBND-NC


 


QĐ số 2476/QĐ-UBND

Cấp giấy đi đường cá nhân

Cấp giấy đi đường cá nhân

File mẫu:

Không