CÔNG DÂN/DOANH NGHIỆP ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập dành cho cá nhân hoặc tổ chức

Loading...

Chú ý:
Công dân muốn đăng nhập lại bằng một tài khoản cổng DVCQG khác thì tiến hành.
- Xóa cache trình duyệt.
- Reload (F5) lại trang hiện tại.
Sau đó tiến hành đăng nhập bằng cổng DVCQG như bình thường.

object(Nth\Db\Oracle\Sql)#5768 (1) {
  ["string":"Nth\Db\Oracle\Sql":private]=>
  string(163) "insert into CD_SO_LUOT_TRUY_CAP(SESSION_ID, CLIENT_IP, IS_ONLINE, TIME_START, MA_CO_QUAN, DATE_VISITED) values(:p1, :p2, :p3, :p4, :p5, to_date(:p6, 'DD/MM/YYYY'))"
}