Mức độ 4  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: BTT-TGG-284349
Lượt xem: 3973
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 08 - 02733.993848), Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức 4 (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn/).

Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  • Trực tiếp
  • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Văn bản chấp thuận

Phí

Không có

Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

 

  • Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnhcho phép thay đổi.

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

không có