h1

h2

h3

h4


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002217.000.00.00.H58 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Lĩnh vực giá
2 1.005435.000.00.00.H58 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
3 1.005434.000.00.00.H58 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
4 1.005429.000.00.00.H58 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
5 2.002206.000.00.00.H58 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học - Thống kê
6 1.005419.000.00.00.H58 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản