CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5796 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TGG-7 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 TTR-TGG-4 Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại tố cáo
3 BGTVT-TGG-285565 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
4 BGTVT-TGG-285566 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
5 BGTVT-TGG-285582 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
6 BKHVCN-TGG-282524 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
7 HDDN100 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 BNN-TGG-288400 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Thủy sản
9 T-TGG-287937-TT Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Tư vấn pháp luật
10 T-TGG-287939-TT Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) Tư vấn pháp luật
11 BVH-TGG-279112 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke-BVH-TGG-279112 Karaoke, Vũ trường
12 B-BYT-286676-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mỹ phẩm
13 B-BYT-286677-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Mỹ phẩm
14 BYT-TGG-286777 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm
15 BYT-TGG-286778 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm