CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTT-TGG-284219 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
2 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 BLĐ-TBVXH-TGG-286126 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
4 BLĐ-TBVXH-TGG-286127 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
5 BLĐ-TBVXH-TGG-286128 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
6 X-CSTE01 Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
7 X-BVTV01 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
8 DB01 Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự Đường bộ
9 X-DB01 Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe Đường bộ
10 X-DTND01 Xác nhận tờ khai đăng ký, phương tiện thuỷ nội địa Đường thủy nội địa
11 X-HCTP01 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đăng ký, quản lý cư trú
12 KNTC01 Giải quyết khiếu nại Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
13 MT01 Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường Môi trường
14 TNXH01 Hồ sơ người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Phòng chống tệ nạn xã hội
15 BVH-TGG-278888 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản -BVH-TGG-278888 Thư viện