CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 B-BYT-227725-TT Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình