CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 259 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BCVT01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
2 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 X-HCTP01 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đăng ký, quản lý cư trú
4 MT01 Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường Môi trường
5 T-TGG-287182-TT Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
6 BTT-TGG-284222 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
7 X-HCTP02 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đăng ký, quản lý cư trú
8 VBCC02 Cấp bằng tốt nghiệp THCS Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
9 MT02 Phê duyệt đề án Bảo vệ môi trường Môi trường
10 X-NCN02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
11 2.001023.000.00.00.H58 Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
12 BTP-TTG-277449 Công nhận Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
13 BTT-TGG-284221 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
14 DB03 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ Đường bộ
15 X-HCTP03 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Đăng ký, quản lý cư trú