CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NUOC01 Lắp đặt đồng hồ nước Cấp nước
2 NUOC02 Lắp mới đồng hồ nước-quận/huyện/thị xã Cấp nước