CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 162 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X-CSTE01 Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
2 BGD-TGG-285279 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 BGD-TGG-285377 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
4 BGD-TGG-285381 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 BGD-TGG-285389 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 BGD-TGG-285391 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 BGD-TGG-285399 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
8 BGD-TGG-285403 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
9 BGD-TGG-285232 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 BGD-TGG-285239 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 BGD-TGG-285268 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 BGD-TGG-285274 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 BGD-TGG-285281 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 BGD-TGG-285297 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 BGD-TGG-285371 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân