CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 291 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
2 X-CSTE01 Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
3 T-TGG-213048-TT Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn Đường bộ
4 X-DTND01 Xác nhận tờ khai đăng ký, phương tiện thuỷ nội địa Đường thủy nội địa
5 X-KNTC04 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
6 MT01 Cấp Giấy xác nhận bản kế hoạch bảo vệ môi trường. Môi trường
7 NCC01 Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Người có công
8 X-NCN01 Đăng ký việc nuôi con nuôi Nuôi con nuôi
9 QLCCMND01 Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
10 BNN-TGG- 288020 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
11 QLNN_QXHQTT01 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
12 HDDN01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
13 TNN01 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
14 BVH-TGG-278886 Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản-BVH-TGG-278886 Thư viện
15 BVH-TGG-278926 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - BVH-TGG-278926 Văn hóa cơ sở