CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 95 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X-HCTP01 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đăng ký, quản lý cư trú
2 BLĐ-TBVXH-TGG-286146 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
3 QL_DKCT01 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý con dấu
4 HCTP16001 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5 X-HCTP02 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đăng ký, quản lý cư trú
6 LN02 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
7 NCC02 Cắt giảm trợ cấp tuất đối với người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Người có công
8 BNN-TGG-288022 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
9 QL_DKCT02 Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý con dấu
10 HCTP16003 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
11 X-HCTP03 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Đăng ký, quản lý cư trú
12 LN03 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
13 HCTP16006 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
14 HDDN03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
15 X-HCTP04 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đăng ký, quản lý cư trú