CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 99 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DIEU23_QD18 Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
2 BGD-TGG-285297 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 BGD-TGG-285294 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục Dân tộc
4 BNN-TGG-288021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
5 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
6 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
7 TTR-TGG-21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
8 BGD-TGG-285381 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
9 BGD-TGG-285378 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 BGD-TGG-285248 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
11 BNN-TGG-287778 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
12 BTM-TGG-264791 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện) Môi trường
13 BNN-TGG-288022 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
14 BNV-TGG-264906 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
15 BNV-TGG-264920 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Trung ương