CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 80 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BGTVT-TGG-285582 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
2 BGTVT-TGG-285307 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ
3 BGTVT-TGG-285498 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
4 DK01 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đăng kiểm
5 BGTVT-TGG-284993 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
6 BGTVT-TGG-285549 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy nội địa
7 BGTVT-TGG-285623 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Hàng Hải
8 BGTVT-TGG-285308 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ
9 BGTVT-TGG-285499 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
10 DK02 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Đăng kiểm
11 BGTVT-TGG-285276 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ
12 BGTVT-TGG-285501 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ
13 BGTVT-TGG-285742 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ
14 VT03 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ
15 DK03 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm