CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 57 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTP-TGG-277432 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
2 BTP-TGG-277415-HGTM Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
3 HT16001 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
4 BTP-TGG-277433 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
5 T-TGG-287933-TT Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
6 BTP-TGG-277417-HGTM Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
7 T-TGG-288014-TT Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
8 BTP-TGG-277434 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
9 T-TGG-287945-TT Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
10 T-TGG-287947-TT Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Công chứng
11 T-TGG-288015-TT Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
12 BTP-TGG-277276 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch
13 T-TGG-287946-TT Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
14 T-TGG-288016-TT Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
15 BTP-TGG-277420-HGTM Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại