CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVH-TGG-279112 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke-BVH-TGG-279112 Karaoke, Vũ trường
2 BVH-TGG-278863 Cấp Giấy phép phổ biến phim (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) BVH-TGG-278863 Điện ảnh
3 BVH-TGG-278865 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Điện ảnh
4 BVH-TGG-279002 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
5 BVH-TGG-279029 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm-BVH-TGG-279029 Lữ hành
6 BVH-TGG-279113 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường-BVH-TGG-279113 Karaoke, Vũ trường
7 BVH-TGG-279003 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
8 BVH-TGG-279004 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
9 BVH-TGG-278915 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo
10 BVH-TGG-279114 Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karraoke-BVH-TGG-279114 Karaoke, Vũ trường
11 BVH-TGG-279010 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
12 BVH-TGG-279011 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện* Lữ hành
13 BVH-TGG-279015 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Lữ hành
14 BVH-TGG-279016 Thủ tục điều chỉnh* Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
15 BVH-TGG-279017 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành