CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 164 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 B-BYT-286676-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mỹ phẩm
2 B-BYT-286677-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Mỹ phẩm
3 BYT-TGG-286777 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm
4 BYT-TGG-286778 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
5 BYT-TGG-286779 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
6 B-BYT-286935-TT Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm
7 B-BYT-286936-TT Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm
8 B-BYT-286955-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
9 B-BYT-286956-TT Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
10 BYT-287045 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
11 BYT-TGG-179951 Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý Giám định y khoa
12 B-BYT-279257-TT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám bệnh, chữa bệnh
13 B-BYT-279258-TT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
14 B-BYT-038144-TT Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Khám bệnh, chữa bệnh
15 B-BYT-262867-TT Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện (B-BYT-262867-TT) Khám bệnh, chữa bệnh