CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 82 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X-CSTE01 Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
2 X-DTND01 Xác nhận tờ khai đăng ký, phương tiện thuỷ nội địa Đường thủy nội địa
3 PCTN01 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
4 X-KNTC01 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
5 HCTP17001 Chứng thực điểm chỉ, chữ ký Hộ tịch
6 X-VL01 Xác nhận Đơn xin việc Việc làm
7 BTT-TGG-282387 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản
8 X-CSTE02 Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
9 X-DB01 Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe Đường bộ
10 KNTC02 Tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
11 X-KNTC02 Xử lý đơn thư tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
12 HCTP17002 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Hộ tịch
13 DB03 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ Đường bộ
14 KNTC03 Xử lý đơn, thư tại cấp huyện Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
15 X-KNTC03 Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo