CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 88 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X-CSTE01 Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
2 X-BVTV01 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
3 BVH-TGG-278789 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
4 BGD-TGG-285378 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo
5 KNTC17001 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
6 QLNN_QXHQTH001 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 BNN-TGG-288354 Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
8 HDDN01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh . Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
9 X-CSTE02 Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
10 KNTC17002 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
11 PCTN02 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (chung) Chống tham nhũng
12 BLĐ-TBVXH-TGG-286147 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” Lao động - tiền lương
13 BNN-TGG-288289 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
14 BNN-TGG-288022 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
15 QLNN_QXHQTH002 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện