CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QT19 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
2 TNXH 02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
3 DIEU22_QD18 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
4 X-DTND03 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Đường thủy nội địa
5 7 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục Tiểu học
6 HCTP18 Đăng ký việc cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Hộ tịch
7 DIEU21_QD18 Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
8 BGD-TGG-285284 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Giáo dục Trung học
9 BGD-TGG-285273 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục Trung học
10 X-HCTP29 Chứng thực chữ ký. Chứng thực
11 BGD-TGG-285282 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục Thường xuyên
12 X-HT X - Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
13 TESTLT Thủ tục test liên thông Hoạt động xây dựng
14 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
15 BNN-TGG-288318 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp