CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 23 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BNN-TGG-288020 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
2 BKH-TGG-272039 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
3 BNV-TGG-264931 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua, khen thưởng Trung ương
4 BNV-TGG-264932 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Trung ương
5 DIEU22_QD18 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
6 HCTP18 Đăng ký việc cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Đăng ký, quản lý cư trú
7 HCTP20 Đăng ký việc thay đổi hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Đăng ký, quản lý cư trú
8 BNV-TGG-264930 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Trung ương
9 BNV-TGG-264929 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua, khen thưởng Trung ương
10 BLĐ-TBVXH-TGG-286035 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” Phòng, chống tệ nạn xã hội
11 BKH-TGG-272040 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
12 BNV-TGG-264920 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Trung ương
13 BNV-TGG-264921 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Thi đua, khen thưởng Trung ương
14 BNV-TGG-264922 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng Trung ương
15 BNV-TGG-264923 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua, khen thưởng Trung ương