CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X-KNTC04 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
2 BNN-TGG- 288020 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
3 HDDN01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
4 X-KNTC03 Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
5 HDDN02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
6 X-KNTC02 Xử lý đơn thư tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
7 X-KNTC01 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
8 HDDN05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
9 DIEU22_QD18 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
10 DIEU21_QD18 Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
11 X-HCTP45 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Đăng ký, quản lý cư trú
12 X-DTND03 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Đường thủy nội địa
13 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
14 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
15 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công