CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 45 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DIEU23_QD18 Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
2 BGD-TGG-285294 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục Dân tộc
3 BNN-TGG-288021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
4 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
5 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
6 TTR-TGG-21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
7 BGD-TGG-285248 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 BNN-TGG-288022 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
9 BNV-TGG-264906 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
10 BNV-TGG-264920 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Trung ương
11 BNV-TGG-264928 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Trung ương
12 BKH-TGG-272042 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
13 BNV-TGG-264907 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
14 BNV-TGG-264921 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Thi đua, khen thưởng Trung ương
15 BNV-TGG-264929 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua, khen thưởng Trung ương