CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 91 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BLĐ-TBVXH-TGG-286369 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
2 BLĐ-TBVXH-TGG-286268 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Dạy nghề
3 2.000978.000.00.00.H58 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
4 T-TGG-287228-T Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
5 BLĐ-TBVXH-TGG-286310 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
6 BLĐ-TBVXH-TGG-286269 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Dạy nghề
7 T-TGG-287225-T Cấp gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
8 B-BLD-286079-TT Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
9 BLĐ-TBVXH-TGG-286311 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
10 T-TGG-287226-T Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
11 BLĐ-TBVXH-TGG-286309 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm
12 B-BLD-286078-TT “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)” Bảo hiểm xã hội
13 1.002289.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra. Người có công
14 T-TGG-287227-T Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
15 T-TGG-287224-T Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội