CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BNV-TGG-264604 THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH Công tác thanh niên
2 BNV-TGG-264911 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương
3 BNV-TGG-264603 THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH Công tác thanh niên
4 BNV-TGG-264910 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương