CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTT-TGG-282360 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất Bản
2 BTT-TGG-282363 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất Bản
3 BTT-TGG-282385 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất Bản
4 BTT-TGG-284281 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 BTT-TGG-282365 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất Bản
6 BTT-TGG-284270 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất Bản
7 BTT-TGG-279973 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8 BTT-TGG-284340 Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9 BTT-TGG-279988 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 BTT-TGG-284333 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ĐP) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 BTT-TGG-284269 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (địa phương) Xuất Bản
12 BTT-TGG-282380 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất Bản
13 BTT-TGG-173576 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất Bản
14 BTT-TGG-284206 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất Bản
15 BTT-TGG-284208 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản