CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTT-TGG-284212 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính
2 BTT-TGG-264741 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 BTT-TGG-284214 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
4 BTT-TGG-260088 Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương Báo chí
5 BTT-TGG-284217 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
6 BTT-TGG-264743 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 BTT-TGG-284348 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
8 BTT-TGG-284215 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
9 BTT-TGG-284339 Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 BTT-TGG-284216 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
11 BTT-TGG-284213 Cấp Giấy phép bưu chính Bưu chính
12 BTT-TGG-260065 Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương Báo chí
13 BTT-TGG-284205 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
14 BTT-TGG-284349 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
15 BTT-TGG-264736 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử