CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KTTT01 Đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động hợp tác xã (Mới)
2 DIEU21_QD18 Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
3 DIEU22_QD18 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
4 HDDN02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
5 HDDN03 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
6 BKH-TGG-272043 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh(SKHĐT) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
7 BVH-TGG-278926 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - BVH-TGG-278926 Văn hóa cơ sở
8 X-DTND03 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Đường thủy nội địa
9 QLCL001 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
10 HDDN06 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
11 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
12 BNN-TGG-288318 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
13 1.002252.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
14 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
15 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công