CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TEST Thủ tục test 4 bước tập huấn Hoạt động đối ngoại nhà nước
2 DEMO01 Thủ tục demo ABC Hoạt động đối ngoại nhà nước
3 TESTDC01 Thủ tục trung tam hành chính công Hoạt động đối ngoại nhà nước