CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2210 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001648.000.00.00.H58 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
2 1.001777.000.00.00.H58 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
3 1.005210.000.00.00.H58 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
4 2.001248.000.00.00.H58 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
5 2.002029.000.00.00.H58 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 1.003666.000.00.00.H58 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Thủy sản
7 1.001029.000.00.00.H58 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường
8 B-BYT-286676-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mỹ phẩm
9 B-BYT-286677-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Mỹ phẩm
10 BYT-TGG-286777 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm
11 BYT-TGG-286778 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
12 BYT-TGG-286779 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
13 B-BYT-286935-TT Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm
14 B-BYT-286936-TT Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm
15 B-BYT-286955-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm