CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2184 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TGG-4 Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại
2 BGTVT-TGG-285565 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
3 BGTVT-TGG-285566 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
4 BGTVT-TGG-285582 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
5 BKHVCN-TGG-282524 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
6 HDDN100 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 BNN-TGG-288400 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Thủy sản
8 BVH-TGG-279112 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke-BVH-TGG-279112 Karaoke, Vũ trường
9 B-BYT-286676-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mỹ phẩm
10 B-BYT-286677-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Mỹ phẩm
11 BYT-TGG-286777 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm
12 BYT-TGG-286778 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
13 BYT-TGG-286779 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
14 B-BYT-286935-TT Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm
15 B-BYT-286936-TT Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm