CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2273 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2101 CAT_CHINHSACH_07 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Tiền Giang Chính sách
2102 CAT_CHINHSACH_08 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) Chính sách
2103 CAT_CHINHSACH_09 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc Chính sách
2104 CAT_CHINHSACH_10 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Chính sách
2105 CAT_CHINHSACH_11 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân Chính sách
2106 CAT_CHINHSACH_12 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an tỉnh Tiền Giang Chính sách
2107 CAT_CHINHSACH_13 Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh Chính sách
2108 CAT_CHINHSACH_14 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an tỉnh Tiền Giang Chính sách
2109 CAT_CHINHSACH_15 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an tỉnh Tiền Giang Chính sách
2110 CAT_CHINHSACH_16 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an tỉnh Tiền Giang Chính sách
2111 CAT_CHINHSACH_17 Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an tỉnh Tiền Giang Chính sách
2112 CAT_CHINHSACH_18 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an tỉnh Tiền Giang Chính sách
2113 TCCB01 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Tổ chức cán bộ
2114 3.000181.000.00.00.H58 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học
2115 1.009394.000.00.00.H58 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh