CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2222 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2101 X-NCC17 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
2102 X-NCC18 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
2103 X-NCC19 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
2104 X-NCC20 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
2105 X-NCC21 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
2106 X-NCC22 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
2107 X-NCC23 Thủ tục Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
2108 X-NCC24 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Người có công
2109 NNN01 Đăng ký hỗ trợ thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn Nông nghiệp
2110 NNN02 Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn lần đầu. Nông nghiệp
2111 NNN03 Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và an toàn (đối với các cơ sở chưa được hỗ trợ lần đầu) Nông nghiệp
2112 NNPTNT01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (Cấp huyện) Nông nghiệp
2113 PCTN01 Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
2114 PCTN02 Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
2115 PCTN03 Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng