CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2118 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2116 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2117 CACMND004 Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
2118 CACMND005 Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân