CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2220 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2161 CACT022 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2162 XNC02 Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2163 XNC03 Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2164 XNC04 Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2165 XNC05 Cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2166 XNC06 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở Đài Loan tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2167 XNC07 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2168 XNC08 Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2169 XNC09 Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2170 XNC10 Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, sửa đổi bổ sung thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2171 XNC11 Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2172 BYT-TGG-279222 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Khám bệnh, chữa bệnh
2173 T-TGG-285762-TT Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Khám bệnh, chữa bệnh
2174 BYT-TGG-184585 Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế Dự phòng
2175 BYT-TGG-184597 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng