CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2245 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2176 CACT014 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2177 CACT015 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2178 CACT016 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú
2179 CACT017 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2180 CACT018 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2181 CACT019 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2182 CACT020 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2183 CACT021 Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú
2184 CACT022 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2185 XNC02 Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2186 XNC03 Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2187 XNC04 Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2188 XNC05 Cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2189 XNC06 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở Đài Loan tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2190 XNC07 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh