CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2227 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2191 XNC06 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở Đài Loan tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2192 XNC08 Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2193 XNC09 Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2194 XNC10 Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, sửa đổi bổ sung thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2195 XNC11 Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2196 BYT-TGG-184585 Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế Dự phòng
2197 BYT-TGG-184597 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng
2198 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2199 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2200 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
2201 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2202 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2203 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2204 1.002252.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2205 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công