CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2245 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2191 XNC08 Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2192 XNC09 Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2193 XNC10 Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, sửa đổi bổ sung thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2194 XNC11 Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2195 BYT-TGG-279222 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Khám bệnh, chữa bệnh
2196 T-TGG-285762-TT Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Khám bệnh, chữa bệnh
2197 BYT-TGG-184585 Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế Dự phòng
2198 BYT-TGG-184597 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng
2199 TESTLT Thủ tục test liên thông Hoạt động xây dựng
2200 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2201 BNN-TGG-288318 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
2202 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2203 TGG-288392 Đăng ký hỗ trợ thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
2204 TGG-288393 Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn lần đầu Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
2205 TGG-288394 Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và an toàn (đối với các cơ sở chưa được hỗ trợ lần đầu) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản