CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2409 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2266 CACT014 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2267 CACT015 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2268 CACT016 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú
2269 CACT017 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2270 CACT018 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2271 CACT019 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2272 CACT020 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2273 CACT021 Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú
2274 CACT022 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2275 XNC02 Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2276 XNC03 Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2277 XNC04 Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2278 XNC05 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2279 XNC06 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở Đài Loan tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh
2280 XNC08 Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Xuất nhập cảnh