h1

h2

h3

h4


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1957 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.000374 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
62 1.001456 Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý xuất nhập cảnh
63 1.00405 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (thực hiện tại cấp tỉnh) Chính sách
64 1.004045 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Tổ chức cán bộ
65 2.000591.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
66 2.000331.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
67 2.000621.000.00.00.H58 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
68 2.000453.000.00.00.H58 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí
69 1.005190.000.00.00.H58 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
70 2.000142.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
71 2.000046.000.00.00.H58 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học, công nghệ
72 2.000640.000.00.00.H58 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
73 2.000309.000.00.00.H58 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh
74 2.000255.000.00.00.H58 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tế
75 2.000229.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ