CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2227 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.001046.000.00.00.H58 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
92 1.004993.000.00.00.H58 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
93 1.001970.000.00.00.H58 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ
94 1.001261.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đăng kiểm
95 1.003658.000.00.00.H58 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
96 1.002771.000.00.00.H58 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Hàng Hải
97 1.001565.000.00.00.H58 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
98 1.001786.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học, Công nghệ
99 2.002385.000.00.00.H58 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân
100 1.003542.000.00.00.H58 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở hữu trí tuệ
101 2.000212.000.00.00.H58 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
102 1.004203.000.00.00.H58 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
103 1.009642.000.00.00.H58 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt nam
104 2.001610.000.00.00.H58 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
105 2.002031.000.00.00.H58 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp