CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2204 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 BGTVT-TGG-285498 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
107 DK01 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đăng kiểm
108 BGTVT-TGG-284993 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
109 BGTVT-TGG-285549 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy nội địa
110 BGTVT-TGG-285623 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Hàng Hải
111 BKHVCN-TGG-282515 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
112 BKHVCN-TGG-282406 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học, Công nghệ
113 T-TGG-288116-TT Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
114 BKHVCN-TGG-282335 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
115 T-TGG-288139-TT Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
116 DT01 Chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư
117 DT_DAUTU18001 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư
118 DTU-NN18001 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
119 VTPCP18001 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án Đầu tư bằng nguồn viện trợ PCPNN
120 DT18001 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam