CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5519 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
5506 BNN-TGG-288387 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
5507 BNN-TGG-288388 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
5508 BKH-TGG-272039 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
5509 BKH-TGG-272042 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
5510 BNN-TGG-288486 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
5511 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
5512 BVH-TGG-279067 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067 Văn hóa dân tộc
5513 BVH-TGG-279068 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa dân tộc
5514 BVH-TGG-279069 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069 Văn hóa dân tộc
5515 1.008363.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
5516 BTT-TGG-282387 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản
5517 BTT-TGG-282388 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy Xuất Bản
5518 CACMND004 Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
5519 CACMND005 Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân