CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5520 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 TTR-TGG-10 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
77 BNN-TGG-288021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
78 TTR-TGG-14 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
79 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
80 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
81 TTR-TGG-21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
82 TEST Thủ tục test 4 bước tập huấn Hoạt động đối ngoại nhà nước
83 TESTVNP TEST VNPPOST Hoạt động đối ngoại nhà nước
84 NUOC01 Lắp đặt đồng hồ nước Cấp nước
85 TLHDNH01 Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
86 TLHDQTDND01 QUY TRÌNH THỦ TỤC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI TÊN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
87 HDKQ01 Đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp Hoạt động kho quỹ
88 HDNH01 Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối
89 HDTT01 Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Hoạt động thanh toán
90 DTVN01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam