CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6430 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 X-NN01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp
77 NUOC01 Lắp đặt đồng hồ nước Cấp nước
78 TLHDNH01 Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
79 TLHDQTDND01 QUY TRÌNH THỦ TỤC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI TÊN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
80 HDKQ01 Đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp Hoạt động kho quỹ
81 HDNH01 Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối
82 HDTT01 Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Hoạt động thanh toán
83 TDKT1 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Thi đua khen thưởng
84 DTVN01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt nam
85 TMQT01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
86 XD-01 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xây dựng
87 CATGE009 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
88 QLLT001 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, quản lý cư trú
89 CCCD-001 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
90 XNC37 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp huyện Xuất nhập cảnh